Systemy instalacyjne ze stali i żeliwa

Ze stali nierdzewnej

Łączniki stalowe

Kolana hamburskie

Kołnierze

Zwężki

Pozostałe

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych

System zgrzewany polipropylenowy

System zgrzewany elektrooporowo

System zaciskowy i skręcany

Rury wielowarstwowe

Rury wielowarstwowe z wkładką aluminiową

 
 

Systemy instalacyjne z miedzi

Rura miedziana

Kształtki do instalacji

Kanalizacja wewnętrzna

Żeliwna

Pozostałe

 

Kanalizacja zewnętrzna

PVC, PP

Kamionkowa

Wodociągi zewnętrzne

Rury i kształtki PE

Rury PE do wody

Kształtki PE do wody

Armatura wodociągowa

Armatura p-poż

 

Instalacje zewnętrzne

Pozostałe

Odwodnienia

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia dachowe

Pozostałe

 

Armatura Kanalizacyjna

Włazy kanalizacyjne

Wpusty kanalizacyjne

Pozostały osprzęt

Armatura kanalizacyjna pozostała

Rury

Akcesoria do wyrobów betonowych

Oczyszczalnie ścieków

Osprzęt do separatorów

Pozostałe