Marzec - 23 - 2011

U NAS OTRZYMASZ KOMPLEKSOWĄ INFORMACJĘ  NA TEN TEMAT!

PRZYGOTUJEMY DOKUMENTACJĘ KREDYTOWĄ,

U NAS  KUPISZ  I ZAMONTUJESZ  INTALACJĘ SOLARNĄ 

Uruchomiony został program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania, skorzystać z niego mogą :

-osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie podłączone do sieci ciepłowniczej,

-użytkownicy miejskiej sieci cieplnej c.o. (z wyłączeniem instalacji doprowadzającej C.W.U)

W programie mogą uczestniczyć nowobudowane budynki jak i już użytkowane. 

Dotacją objęte są również koszty kwalifikowane , takie jak :

1. koszt projektu budowlano-wykonawczego

2.koszt projektu instalacji kolektorów do ogrzania c.w.u.

3.koszt zakupu kolektorów, zasobnika, przewodów instalacji, aparatury pomiarowej i automatyki,

4.koszt zakupu ciepłomierza

5.koszty związane z montażem

6.podatek VAT – o ile beneficjent nie posiada prawa do jego odliczenia

7.inne materiały i urządzenia – jeśli projektant uzna je za potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wykonanie montażu przez instalatora, który posiada odpowiednie uprawnienia.Nasza firma posiada w sprzedaży solary i urządzenia spełniające wymogi otrzymania dotacji oraz posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia do ich montażu.

Comments are closed.